Aquaregels

Volg ons op onze sociale media! 

Om alles in eerlijkheid te laten verlopen hebben we enkele Aquaregels opgesteld. Bij een inschrijving ga je automatisch akkoord met de aquaregels. 

 • Kom steeds in gepast zwemkledij.
  • Draag geen onderbroek onder je zwemshort of badpak, dit is NIET hygiënisch.
 • Kom tijdig naar de les zodanig dat wij ook stipt kunnen beginnen. Telaat in de les komen is storend voor de groep maar ook niet fijn voor jezelf.
 • Bij de start van de les presenteer je jouw lidkaartje aan de lesgever zodat zij of hij je beurt kan aftekenen.
  • Iemand EXTRA meenemen om een beurt in te halen gaat NIET. Bespreek dit met een van de collega’s.
 • Je kan zelf NIET beslissen om plots te veranderen van groep. Wil je een groepswissel uitvoeren?
  • Bespreek dit dan met een collega.
 • Je hebt het recht om je lessen in te halen NA BESPREKING.
 • Een inhaling kan enkel gebeuren binnen de tijdspanne van de lessenreeks.
  • Dit wil zeggen dat je al je lessen moet inhalen voor de laatste les. Indien je dit niet doet vervallen je lessen.
  • Deze lessen kunnen NIET meegenomen worden naar een volgende reeks!
 • Je kan op drie manieren inhalen als Aquagymmer.

  1. Je kan op eenzelfde dag twee uur blijven om een lesbeurt in te halen
  2.  Je kan op een andere aquagym moment je lesinhalen na bespreken met een collega
  3. Je kan een les Start to swim op dinsdag 19.30 volgen ter vervanging van je lesbeurt.

PS. Start to swimmers kunnen hun lessen niet inhalen. Wel kan je bij het missen van twee start to swim lessen, één les aquagym inhalen. 

 • Je kan enkel een les inhalen na goedkeuring van een collega!
 • Er is een maximaal aantal inhalers per les. Wees dus tijdig bij het inlassen van een inhaalles.
 • Gemiste lessen kunnen niet in geld teruggegeven worden.